Turkish English

İçme Suyu Arıtma Scada Sistemleri

Giderek artan su sıkıntısı ve artan temiz içme suyu talepleri doğrultusunda daha verimli çalışan arıtma tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Arıtma Tesisi SCADA Sistemleri, işletme ve bakım personelinin tesisi uzaktan izlemesine ve kumanda etmesine imkan tanıyarak, ekipman arızalarının zamanında farkedilmesi ve tesisin daha verimli işletilebilmesi için rutin bakım prosedürlerinin planlanmasında yardımcı olur.

Ages Mühendislik İçmesuyu Arıtma Tesisleri için SCADA / Telemetri / PLC / RTU / DCS çözümleri sunmaktadır.

Sunmuş olduğumuz SCADA Sistemi çözümleri; ABB, Schneider Electric, Rockwell Automation gibi sektörün öncü firmalarının sağlam ve güvenilir endüstriyel ürünleri ile teçhiz edilmektedir.

Müşterilerimiz,açık mimaride tasarlanmış, en güvenilir SCADA Sistemleri sayesinde gerçek zamanlı ve tarihsel verileri kullanarak, tesislerini uzaktan izleyebilme ve kumanda edebilmekten çok daha fazlasına sahip olurlar.

Bir Arıtma Tesisi SCADA Sistemi, müşterilerin talepleri ve kullanılan teknolojilere göre değişebilen farklı mimarilerde olabilir. Tipik bir SCADA Sistemi aşağıdaki temel komponentlerden oluşur.

  • SCADA Kontrol Merkezi,
  • Haberleşme Altyapısı,
  • Arıtma Tesisi PLC'Ieri,
  • Pompa İstasyonları PLC'Ieri,
  • Rezervuar / Su Depolan PLC'Ieri,
  • Enstrümantasyon,

SCADA Kontrol Merkezleri genellikle, tesisdeki PLC'Ierle haberleşerek enstrümanlardan, pompalardan, motorlardan, vanalardan ve diğer ekipmanlardan alınan bilgileri kontrol merkezine aktaran bir adet ön-işlemci / sunucu ile teçhiz edilir.

İşletme personeli için, İnsan Makine Arayüzü - HMI fonksiyonları ve grafik ekranlara sahip bir veya daha çok Operatör İşistasyonu temin edilebilir.

Sistemde istenen yedekli çalışma taleplerine bağlı olarak, tek bir sunucunun arızalanmasına bağlı veri kayıplarını bertaraf etmek ve daha güvenilir bir sistem sunabilmek için SCADA Kontrol Merkezleri Hot Standby / Redundant mimaride tasarlanmış SCADA Sunucuları ile de kurulabilir.