Turkish English

Solar Enerji

 

20101112142813

DÜNYADA SOLAR ENERJİYE GENEL BAKIŞ

Güneş enerjisi gerçekten çarpıcı bir gelişime tanık olmaktadır. Bugün dünya çapında her yıl 4500 MW kapasiteli foto-voltaikler (PV) tesis edilmektedir. Bu oran, 1996’da 100 MW’ın altındaydı ve bu büyüme katlanarak devam etmektedir. Bu hızla yayılmaya asıl etken ise; ulusal teşvikleri sürükleyen tarife garantisidir.

Çevre ve sanayi politikasının kombinasyonu, piyasa hacminin genişlemesine sebep olmaktadır ve bu nedenle foto-voltaik modüllerinin ve diğer parçalarının maliyet değerlerini zincirleme olarak düşürmektedir. Foto-voltaik enerji, bugün şebekede erişilen pariteye hızla yaklaşmakta, bir başka deyişle fotovoltaik enerjinin kWh birim fiyatı geleneksel kaynaklarla elde edilen enerjinin birim fiyatını yakalamaktadır.

Çevresel bilinçlenme ve maliyetlerin düşmesi foto-voltaik pazarın yeni ülkelere yayılarak devamlı büyüdüğünün bir göstergesidir. Birçok hükümet güneş enerjisini, tarife garantisinde sağladığı avantajlar karşısında desteklemektedir. Bu tarifelerin arkasındaki ana fikir, yapılan yatırımlardaki temiz elektrik enerjisi kapasitesinin cazibesi, devamlı büyüyen pazar hacmi ve düşen imalat maliyetleridir.

Önümüzdeki beş yıl içerisinde güneş ışınlarının en yoğun ve peak-time’da elektrik fiyatlarının en yüksek olduğu, California ve İtalya gibi yerleşim bölgelerinde normal şebeke denk fiyatına ulaşması tahmin edilmektedir. Şebeke denk fiyatı, foto-voltaik elektrik fiyatının şebeke elektriğinin perakende satış fiyatı ile eşit olması demektir.

Uluslararası Enerji Ajansı 2010 - 2015 yılları arasında her yıl 45 yeni termo solar santral ve 115 milyon metrekare fotovoltaik panel kurulacağı tahmininde bulunuyor.

AGES MÜHENDİSLİK VE SOLAR ENERJİ UYGULAMALARI

Tüm Dünya yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmişken SOLAR ENERJİ ile ilgili yasa ülkemizde henüz yeni çıktı . Büyük çaplı fabrikalar , tesisler , kamu kuruluşları ve arazi sahipleri yoğun olarak analizler yaparak en azından şimdilik harcadıkları elektriğin belirli bir kısımını kendileri üretmek ve satmak istemektedir.

Bu kapsamda AGES MÜHENDİSLİK olarak tarafımıza ulaşan talepleri müşteri istekleri doğrultusunda iyi analiz ederek değerlendirmekteyiz. Müşterilerimizden gelen proje taleplerinde onlardan alacağımız birkaç bilgi ve mümkünse saha keşifi yaparak tekliflendirme aşamasına geçmekteyiz.

Gerekli hesaplar , yıllık gölgeleme analizleri , yerleşim planları ve çizimleri yapılarak müşterimize uygun çözümler ve alternatifler sunmaktayız. İşin durumuna müşterilerimizin isteklerine göre Anahtar teslim veya sadece Elektrik montaj tarafı ile ilgili farklı çözümler de sunabiliyoruz . Solar İnvertör markası olarak ABB firmasının bayiliğini yapmaktayız , panel olarak da resmi olmamakla beraber partner olarak çalıştığımız kaliteli markalar bulunmaktadır.

Türkiye de ilk olarak yapılan 200Kw lık projede elektrik montaj kısımında alt yüklenici olarak çalıştık. AGES MÜHENDİSLİK olarak SOLAR ENERJİ konusunda anahtar teslim projeler üretme konusunda kendimizi her geçen gün daha çok geliştirmekte olup tekliflendirme , projelendirme ve TEDAŞ kabullerini yaptırarak müşterilerimize kaliteli ve hızlı hizmet vermeye devam etmek istiyoruz.