Turkish English

Otomatizm Üniteleri

ATS021 ve ATS022 otomatizm üniteleri

Enversör sistemlerde, anahtarlamayı kontrol için kullanılan ATS, ana güç devresi veya diğer güç kaynaklarından, yüklerin kesintisiz beslemelerini sağlayan gelișmiș ve geniș kapsamlı ürün ailesidir. ATS, riskli ve öncelikle hastane servis operasyonlarında, UPS gruplarının beslenmesinde, binalar, oteller ve havalalanlarının acil besleme hatlarında, telekomünikasyon ve bilgi bankası sistemleri, endüstriyel hatların ve süreklilik gerektiren proseslerin beslemesinde kullanılır. ATS ürün ailesi, IEC-EN 60947 anahtarlama ve kontrol ekipmanları, IEC-EN 50178 güç tesisatında kullanılabilen elektronik ürünler, EN 50081-1, EN 50082-2 elektromanyetik uyumluluk, IEC 68-1, IEC 68-2, IEC 68-3 çevre koșulları standartlarına uygun olarak üretilmiștir.

ATS021

ATS021 otomatik transfer anahtarlaması için eksiksiz ve kolay kullanımı olan bir üründür. Harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz ve 480VAC’ye kadar 50-50 Hz șebekelere uygundur. Șebeke - Jeneratör ve Șebeke - Acil Hat gibi iki farklı senaryonun uygulanabildiği ATS021, otomatik veya manuel olarak kullanılabilir. Șebeke ve acil durum hattındaki devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü, jeneratör setinin bașlatılması ya da zaman ayarlı olarak durdurulması, test seçeneği ve DIN rayına ya da pano kapağına montaj özellikleri ile sizlere en optimum çözümü sunacaktır.

ATS022

ATS022 otomatik transfer anahtarlaması için çok yönlü ve yüksek yüksek performanslı bir üründür. Harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz (Sadece Modbus uygulamaları ve 16 2/3 Hz frekanslı șebekelerde harici güç kaynağı gereklidir). 480VAC’ye kadar 16 2/3, 50, 60 ve 400 Hz șebekelere uygundur. Așağıdaki gibi dört farklı senaryonun uygulanabildiği ATS022, otomatik veya manuel olarak kullanılabilir.

■ Șebeke - Jeneratör
■ Șebeke - Acil hat
■ Önceliksiz hat
■ Kuplaj

ATS022 ile șebeke ve acil durum hattındaki devre kesicilerin izlenmesi ve kontrolü, jeneratör setinin bașlatılması ya da zaman ayarlı olarak durdurulması, test seçeneği ve DIN rayına ya da pano kapağına montaj özelliklerinin yanı sıra üzerindeki ekrandan devre kesicilerin pozisyonunu görsel olarak izleyebilir, gerilim ve frekans değerlerini görebilir ve ATS022’nin tüm ayarlarını kișisel olarak değiștirebilirsiniz. Modbus RS485 ile haberleșme özelliğini de bünyesinde barındıran ATS022’yi PC veya PLC ile haberleștirebilir ve șebeke, acil hat ile ilgili gerilim seviyesi, dengesizlik, faz kaybı gibi bilgiler, anahtarlamanın așaması, devre kesicilerin pozisyonu, jeneratör ve sistemde olușan hatalar ile ilgili durum bilgisi almak mümkündür. ATS022 otomatizm ünitesi, gelișmiș transfer, anahtarlama uygulamalarınız için size en uygun çözüm olacaktır.